Truy cập Phimmoiy.com nếu không vào được Phimmoi

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Dịch Vụ Cung Cấp

Trang web của chúng tôi cung cấp nội dung giải trí, bao gồm video phim, movie, và anime vietsub. Bất kỳ nội dung nào trên trang web này đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến nội dung video, hình ảnh và giao diện, đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Tài Khoản Người Dùng

Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và bảo mật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản của bạn sẽ được coi là do bạn thực hiện.

4. Nội Dung Người Dùng

Chúng tôi có thể cung cấp khả năng người dùng tải lên nội dung. Bằng cách tải lên nội dung, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu nội dung đó và bạn cho phép chúng tôi sử dụng, lưu trữ và hiển thị nội dung đó trên trang web.

5. Trách Nhiệm Người Dùng

Khi sử dụng trang web, bạn cam kết không vi phạm pháp luật, không tạo ra nội dung gây hại, không gây phiền hà hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bạn cũng đồng ý không can thiệp vào hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng các phương pháp trái phép hoặc không được phép.

6. Bảo Mật Thông Tin Người Dùng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người dùng theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn về tính bảo mật của thông tin trong trường hợp sự cố bất ngờ.

7. Chấm Dứt Hợp Đồng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng sử dụng và tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này.

8. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi này sẽ được thông báo qua trang web hoặc email cho người dùng.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].